Punkt Stowarzyszenia:

Bukowska 15
60-809 Poznań
telefon: 881701911
e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
60-195 Poznań
ul. Złotej Kaczki 4
fax (61) 8681-700
NIP 779-199-75-93

Dyżury:

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 11:00 – 16:00

Konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
60-195 Poznań, ul. Złotej Kaczki 4
Bank PKO BP  w Poznaniu
87 1020 4900 0000 8102 3333 2151