Punkt Stowarzyszenia:

Bukowska 15
60-809 Poznań
telefon: 881701911
e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
60-195 Poznań
ul. Złotej Kaczki 4
fax (61) 8681-700
NIP 779-199-75-93

Dyżury:

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 11:00 – 16:00

Dyżury w trakcie pandemii:

poniedziałek 13:00 – 18:00 ( od 1 lutego 2020)

                 UWAGA od  1 lutego  nastąpiła zmiana konta Stowarzyszenia!!!!

Konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
60-195 Poznań, ul. Złotej Kaczki 4
Bank PKO BP  w Poznaniu
87 1020 4900 0000 8102 3333 2151