Punkt Stowarzyszenia:

Bukowska 15
60-809 Poznań
telefon: 881701911
e-mail: [email protected]

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
60-195 Poznań
ul. Złotej Kaczki 4
fax (61) 8681-700
NIP 779-199-75-93

Dyżury:

poniedziałek 13:00 – 18:00
środa 11:00 – 16:00

Dyżury w trakcie pandemii:

poniedziałek 13:00 – 16:30

Konto stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
60-195 Poznań, ul. Złotej Kaczki 4
Bank PeKaO S.A. II O/Poznań
71 1240 1763 1111 0000 1812 9865