Tarcza Antykryzysowa Fb 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Piloci,

w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie rządu, przyznające pomoc za marzec i kwiecień
przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała na skutek administracyjnego ograniczenia.
Pomoc mogą otrzymać wszystkie, objęte wcześniejszymi rozporządzeniami grupy zawodowe z branży
turystycznej:
-piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni PKD79.90.A
-organizatorzy turystyki PKD79.12.Z
–agenci turystyczni PKD79.11.A
–agenci AITA PKD79.90.C
– hotele PKD55.10.Z
–inne obiekty noclegowe PKD 55.20.Z
– przewoźnicy autokarowi PKD49.39.Z
Przewiduje ono 4 rodzaje pomocy:
1) zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień 2021 za siebie i zatrudnionych ubezpieczonych,
jeśli byli zgłoszeni jako płatnik składek przez 1.11.2020
Wnioski można składać od 4.05.2021 do 30.06.2021
2)dopłatę 2000 PLN do wynagrodzeń pracowników.
Wnioski do 30.06.2021
3) świadczenie postojowe dla osób fiz. prow. dz. gosp. – 2080 PLN , w zależności od kodu PKD
przyznawane jest jeden lub więcej razy.
Wnioski od 26.04.2021
4) dotację do 5000 PLN dla mikro- i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności, w zależności od kodu PKD można otrzymać kilka razy.
Wnioski do 31.08.2021.
Aby otrzymać wsparcie należy:
-prowadzić przeważającą dz. gosp. oznaczoną określonym kodem PKD na dzień 31.03.2021
-wykazać 40% spadek dochodów uzyskanych z dz. gosp. w jednym z trzech lub w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu
poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu
2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *