Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Poznaniu jest stałym i głównym organizatorem kursów pilotów wycieczek na terenie Wielkopolski. Kursy te dotyczą zarówno pilotów krajowych jak i zagranicznych, gdyż aktualne przepisy nie rozdzielają tych dwóch funkcji.

W ramach kursu pilotów wycieczek organizowany jest wyjazd szkoleniowy do ciekawych miejsc w Europie.

Zainteresowanych kursami zapraszamy do siedziby naszego Stowarzyszenia.

ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE ORGANIZACJA KURSÓW ZOSTAŁA ZAWIESZONA .  

DLACZEGO SZKOLIMY ?

Doświadczenia w tej dziedzinie zdobywaliśmy przez wiele lat szkoląc pilotów w BPiT ALMATUR oraz w Centrum Pilotażu AWF-Poznań. Jesteśmy liderem w tej dziedzinie. Jako pierwsi uzyskaliśmy stałą zgodę Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie tych szkoleń w świetle nowych przepisów Ustawy o usługach turystycznych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

KOGO SZKOLIMY ?

Pilotem wycieczek może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18 lat
  • ukończyła szkołę średnią
  • posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek
  • nie była karana
  • odbyła szkolenie i praktykę

JAK SZKOLIMY ?

Posiadamy najlepszy zespół wykładowców składający się z wysokiej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, pracowników naukowych poznańskich uczelni z jednoczesnym wieloletnim stażem w turystyce oraz najlepszych pilotów praktyków i organizatorów turystyki.

Zajęcia teoretyczne obejmują głównie tematykę turystyczną, tzw. technikę obsługi grupy i to zarówno w kraju jak i zagranicą, geografię turystyczną Polski i Europy w zarysie wraz z krajoznawstwem oraz blok prawny, ekonomiczny, psychologiczny oraz społeczno-polityczny. Daje to możliwie wszechstronne przygotowanie. Oprócz zajęć czysto teoretycznych mamy zajęcia praktyczne na lotnisku, w hotelu, zwiedzanie miasta, komunikacja w grupie itd. Jak widać zakres tematów tych szkoleń jest bardzo szeroki i różnorodny, taka jest też praca przyszłego pilota, trudna, ale bardzo interesująca. 

 Zapraszamy do kontaktu