POZNAJEMY WIELKOPOLSKĘ
WIOSNA w ROGALINIE i JEZIORACH 15 marzec 2019 r.
……………………………………………………………………………………………………..
WYJAZD: piątek 15 marzec 2019 o 9.00 sprzed Starego ZOO
Powrót ok 17.00
Rogalin – jest jedną z najciekawszych krajoznawczo miejscowości w kraju.
Położona na krawędzi Pradoliny Warciańsko-Obrzańskiej u styku z przełomową
doliną Warty.
Wielką atrakcją są słynne dęby rogalińskie.( około 950 okazów zarejestrowano
jako pomniki przyrody)
P a ł a c – rokokowo-klasycystyczny zbudowany został dla Kazimierza Raczyńskiego
w latach 1768-76. Jest to największe tego typu założenie pałacowe w Polsce. Obecnie
w pałacu mieści się ekspozycja wnętrz pałacowych od końca
XVI-XIX wieku.
Z w i e d z a n i e e k s p o z y c j i z przewodnikiem.
13.00
Przejazd do Jezior, gdzie mieści się MUZEUM WIELKOPOLSKIEGO PARKU
NARODOWEGO – z w i e d z a n i e i obejrzenie filmu o WPN.
Wielkopolski Park Narodowy –
jest to parkiem typowo leśnym – lasy zajmują 84 % jego powierzchni. Dominującymi
gatunkami są sosny i dęby. Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony , na jego
terenie znajduje się 12 jezior. Najwyższym wzniesieniem jest Osowa Góra 132 m
n.p.m.
Przewidziany s p a c e r nad Jez. Góreckie – najpiękniejsze jezioro w parku.
Powrót do Poznania przez Puszczykowo.
KOSZT WYJAZDU: 70,- zł ( w tym: autokar, wstępy i przewodnictwo.)
ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ
tel. awaryjny 603955070

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *